Welcome to WWW.COOLER-XS.COM

»   生产能力

翅片成型机
超声波清洗机
   
   
芯体装配车间
真空钎焊炉
   
   
氮气保护炉
 
 
氩弧焊机
机器人焊机
   
   
气密性测试区
油清洗设备
   
   
钣金激光切割设备
喷塑线
   
   
总装流水线
仓库
LINKS:    鑫盛阿里巴巴国际站 |
COPYRIGHT © WUXI XINSHENG HEAT EXCHANGER TECHNOLOGY CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.